Festival

Het festival van het amateurtoneel van de stad Gent werd tot 2017 om de twee jaar georganiseerd. Ieder kandiderend gezelschap vaardigde een jurylid af voor het selectiecomité, dat een zestal producties koos die tijdens de festivalweek in de Minard opnieuw werden opgevoerd.

Festival 2017:

Voor het Festival anno 2017 werden volgende producties geselecteerd:

 • Iverige Jonckheyt“Gouden Handjes” 
 • Krakeel“Nachtelijk Symposium”
 • De Leiezonen: “Schrijf Me In Het Zand”
 • Trac: “Tien Geboden” – deel 1
 • De Waanzin: “Tien Geboden” – deel 2
 • La Baracca: “Ernst”.

Meer details over het programma en ticketverkoop vindt u hier: programma Festival 2017.

Festival 2015

Tijdens seizoen 2014 – 2015 stelden elf Gentse groepen zich kandidaat met een productie:

 • La Barraca
 • Hoger Streven
 • Iverige Jonckheyt
 • jaMAIsvu
 • Klokke
 • Krakeel
 • De Leiezonen
 • Multatuli
 • Nut en Vermaak
 • Trac
 • De Waanzin

Het programma van het festival 2015 vindt u hier.

Festival 2013

In 2013 vond het festival plaats van 17 september t.e.m. 22 september 2013.
Hier vind je de toen geselecteerde producties terug: programma-festival-2013

Historiek

Dit festival is een zeer oude traditie in de stad. De Gentse amateurkringen bespeelden tijdens de Gentse Feesten de stadsschouwburg. Iedere avond was er een andere amateurvoorstelling te zien. Halverwege de jaren tachtig kwam er sleet op het systeem. Te weinig kringen konden zich beschikbaar houden om tijdens de Gentse Feesten een voorstelling te spelen. Er kwamen groepen uit de hele provincie en de kwaliteit van het aangebodene liet op den duur echt te wensen over en de publieksopkomst was bedenkelijk. Samen met het Stadsbestuur werd naar een nieuwe formule gezocht. Gentse kringen moesten zich kandidaat stellen met een bepaalde productie. Een selectiejury ging rond en selecteerde belangwekkende voorstellingen die dan bij de aanvang van het nieuwe seizoen in een festivalformule werden opgevoerd. Ondanks wijzigingen in de formule werd het festival afgeschaft in 2018. In plaats daarvan organiseert GAMA tweejaarlijks een co-productie waaraan leden van alle aangesloten verenigingen kunnen deelnemen.

Reglement

downloadDownload het festivalreglement.