Organisatie

Gama wil, los van elke politieke, filosofische of ideologische strekking, een overkoepelend orgaan zijn van Gentse amateurtoneelverenigingen met als doelstelling:

  • onderzoek en verwerking van informatie, zowel horizontaal, d.i. maatschappelijk cultureel, als verticaal, d.i. individueel vanuit de verenigingen op zich;
  • onderlinge solidariteit op informatief, financieel en praktisch vlak;
  • een spreekbuis naar instanties, verenigingen en particulieren die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang vertegenwoordigen voor de amateurtheaterwereld.

Aansluiten

Wie kan aansluiten?

Alle op het Gents grondgebied actieve amateurtoneelverenigingen.

Hoe aansluiten?

Contact opnemen met het secretariaat of iemand van de Raad van Bestuur.

Statuten

download Download de statuten.